दृष्‍टिकोण सबै
news

यस बर्ष पशु सेवा विज्ञ केन्द्र म्याग्दीबाट मात्रै ५ करोड भन्दा बढी रकम कृषकलाई अनुदान बितरण गरिने

चालु अर्थिक बर्षमा म्याग्दी र मुस्ताङ्गका कृषकहरु लाई भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र म्याग्दीबाट ५ कारोड भन्दा बढी अनुदान वितरण गरिने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त...

मनोरन्जन सबै
news

यस बर्ष पशु सेवा विज्ञ केन्द्र म्याग्दीबाट मात्रै ५ करोड भन्दा बढी रकम कृषकलाई अनुदान बितरण गरिने

चालु अर्थिक बर्षमा म्याग्दी र मुस्ताङ्गका कृषकहरु लाई भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र म्याग्दीबाट ५ कारोड भन्दा बढी अनुदान वितरण गरिने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त शर्सत अनुदान ६ करोड २६ लाख लाख २९ हजार मध्य...